Yazım Kuralları


ÖZET BAŞVURUSU SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR VE GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri e-mail yolu ile TÜRKÇE ve İNGİLİZCE olarak ilk1000gun2019@ftskongre.org adresine gönderilmelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Bildiri sahipleri bildirilerini mail olarak gönderirken sunum biçimini sözel ya da poster olarak belirtmelidir.
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 28 Şubat 2019
Bildiri Kabul - Red Tarihi: 04 Mart 2019


YAZIM KURALLARI

» Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
» Özet; amaç, yöntem, bulgular, sonuç ve anahtar kelimeler başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
» Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.
» İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle kısaltılmadan yazılmalıdır.
» Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
» Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
» Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
» Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmeyen bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır. Bildiri özetlerinizi gönderirken hem Türkçe hem de İngilizce özetinin olmasına dikkat etmenizi önemle rica ederiz.


SUNUM BİLGİLERİ

Değerlendirme sonuçlarına göre özetleri poster olarak kabul edilen özet sahiplerinden ilgili dönemde E-Poster talep edilecektir. Konuyla alakalı gönderilecek maillerde E-Poster yükleme ve diğer detaylar hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. Posterler, E-Poster olarak organizasyon komitesince belirlenecek yerde kongre süresince sergilenecektir.


© FTS Turizm Kongre Organizasyon Hizmetleri | Tüm Hakları Saklıdır.